Background Image

Trianon-programok - Magyar Cserkészszövetség

2020. június 4. - 2021. június 4.

1912. december 28-án, a Magyar Cserkészszövetség megalakulásakor a Kárpát-medence minden magyar cserkésze egy egységes szövetség tagja lett, felekezettől, társadalmi helyzettől függetlenül. A XX. század viharos eseményei, így az 1920-ban nemzetünket szétszabdaló trianoni békediktátum, a második világháború, s az azt követő kommunista diktatúra nemcsak a Kárpát-medence, de az egész világ tájain árvalányhajként szórta szét nemzettársainkat, köztük a magyar cserkészeket is. A cserkészet Magyarországon és a környező államokban betiltásra került. A ”tüzet” a diaszpórába szorult cserkészvezetők áldozatos szolgálata tartotta életben, mígnem újra megindulhatott a cserkészet a Kárpát-medencében.

A 90’-es évektől kezdve, az elmúlt évtizedekben a Magyar Cserkészszövetségek Fóruma kereteiben a magyar cserkészszövetségek szorosabbra fűzték kapcsolataikat. Így vall erről az MCSSZF 2012. december 28-án elfogadott alapító okirata:

“Az alapító Felek felismerték, hogy a magyar cserkészet megerősödését az segíti elő, ha az országhatáron belül és azon túl működő magyar cserkészszövetségek eddigi informális együttműködésüket megerősítik és egyre több tevékenységüket azonos célrendszer mentén, az eddiginél mélyebb szakmai együttműködésben valósítják meg.”

A Magyar Cserkészszövetség megalakulásának centenáriumán megfogalmazott szándékot szétszakítottságunk századik évfordulóján az alábbiak szerint erősítjük meg.

A Magyar Cserkészszövetség elkötelezett nemzetünk összetartozásának ügyében és az összmagyar cserkészet folyamatos támogatásában, az MCSSZF évtizedekkel ezelőtt megkezdett munkájának további erősítésében. Ezt támogatni kívánjuk az MCSSZ teljes tagsága körében folytatott folyamatos széleskörű egyeztetések által, valamint a Szövetség döntéshozó fórumainak összmagyar ügyekbe való minél nagyobb mértékű bevonása révén. Hisszük, hogy minden magyar cserkésztestvérünkkel és más nemzetek cserkészeivel együttműködésben a cserkészet világbéke-teremtő szándéka szerint kell munkálkodnunk. Hisszük, hogy nyelvi és kulturális különbözőségeink Isten teremtett világát gazdagítják, akit a cserkészet Uraként a népek közötti megbékélés munkálásával is dicsőítünk.

Valljuk és őrizzük a cserkészet alapértékeit, valamint a magyar cserkészet különleges kincseit: önkéntes, vallásos alapokon nyugvó, pártpolitikamentes, emberebb embert és magyarabb magyar ifjakat nevelni kívánó mozgalmat építünk sajátos, nem-formális nevelési módszertanunk által. Cserkészetünk teljes életformát nyújt a cserkészfogadalom és a cserkésztörvény szerint. Célunk, hogy olyan életrevaló, hazája és nemzete iránt elkötelezett, felelős, egészséges fiatalokat, polgárokat neveljünk, akiknek fontos önmaguk folyamatos nevelése és ezáltal az Isten felé növekedés.

Istenünk segítségét és megtartó erejét kérjük az előttünk álló feladatokhoz, közösségünk, nemzetünk életére és a magyar cserkészet minden tagjára.

Kelt: Budapest, 2020. június 4.

Jó munkát! - Magyar Cserkészszövetség Országos Elnöksége