Background Image

Huszt vára

Huszt vára

Kölcsey jóvoltából lett szimbólummá számtalan XVIII. században elpusztult és elpusztított várunk közül épp e rom: mely a híres epigramma révén kerek 190 éve hív a jövő formálására, serény alkotásra minden „honfit”.

Célpont neve

Huszt vára

Ország: Kárpátalja

Legközelebbi település: Huszt

GPS koordináta: 48.16777, 23.30148

Célpont leírás

A Tisza partján sorakozó öt királyi koronavárosunk közül (nyugatról kelet felé haladva: Huszt, Visk, Técső, Hosszúmező, Máramarossziget) vára miatt talán Huszt a legismertebb. A máramarosi sóbányászat révén kiváltságos helyzetben lévő városok királyi birtokban voltak már a XII. századtól. Érdekes tény, hogy latinosan leírva Husztban benne foglaltatik a másik négy koronaváros neve is: Huszt=HVST, azaz H mint Hosszúmező, V mint Visk, S mint Sziget Máramarosban vagyis Máramarossziget, T mint Técső. Előbb Huszt volt a vezető ötük közt, később Máramarossziget emelkedett ki és lett vármegyei központ. Huszt 1329-ben kapott városi jogokat (Nagyszőlősét), de a vár a XII. században már biztosan állott, egyik kövén 1194-es dátum szerepel, okleveles adatokban 1091-ben megemlítik. Huszt az alaposan kihasznált váraink közül való. Már az 1241-es tatár támadás idején helyt állt, hosszú ostrom után sikerült csak bevenni, de az utolsó tatárdúlások egyikekor,1717-ben is szerepet kapott: Visk és Huszt katonái verték ki a tatárokat a vidékről. A könnyen lelkesedő utazó, Evlija Cselebi is csupa elismerő szóval írja le Husztot az 1660-as években: „erős vár, bástyájának magassága az égboltig ér. Külvárosának házai a vár nyugati oldalára néznek, s egyik a másik fölött van. Palotáinak teteje színes cseréppel van fedve, a templomok tetejét ón fedi, s a keresztek tiszta arannyal vannak bevonva úgy, hogy az ember szemei elbámulnak rajtuk. A szőlőknek, kerteknek vége nincs. Vize és levegője kellemes.” Ez volt a Rákóczi-szabadságharc talán legtöbbet kuruc-kézen lévő erőssége. Csellel vették be: Ilosvay Imre belopódzott és a fizetetlen labanc helyőrséget átállította a fejedelem oldalára, s ezután a környék nemessége is Rákóczi mellé állt, 1711-ben pedig a császáriak utolsóként vették be. Ha a várba vezető meredek kaptató nem fárasztott ki minket túlságosan, feltétlenül járjuk végig Huszt templomait is, melyek az itt élő magyarság legfőbb menedékei voltak. Huszt korán, 1524-ben tért protestáns hitre, a középkori templom tornyának jelenlegi formáját ők alakították ki, a külső falakat megmagasítva kis templomerőddé tették. Még a reformáció előtti kor emlékeit őrzik gyönyörű freskói, melyek az Árpád-házi szenteket ábrázolják, és a padozata alatti sírok, melyek egyébként református templomokban nem szokványosak, itt alussza örök álmát első költőnőnk, Petrőczy Kata Szidónia (1658–1708). A XVIII. század végén épült katolikus templom kapcsán rátérhetünk a huszti vár pusztulására is: ekkoriban igencsak rájárt a rúd, 1766-ban leégett, 1769-ben egy villámcsapás következtében felrobbant lőporraktára. II. József kivonta belőle a helyőrséget, és az elhagyatott épületet 1798-ban egy vihar is alaposan megtépázta, egyik tornya ekkor omlott le. Az 1768-as tűz idején kapitánya Scholz Felicián volt, aki a várkápolna szent tárgyait személyesen mentette ki a várhegy legmeredekebb oldalán leereszkedve. Ha megszáll benneteket a hely szelleme, megpróbálkozhattok, hogy Kölcsey nyomdokaiba lépve pattogó disztichonokkal írjátok le a lángoló, pattogó gerendáktól megvilágított, kötélbe kapaszkodó várkapitány karakterét. A katolikus templomra és közösségére 1945 után kegyetlen évtizedek következtek: betiltották a vallási oktatást az iskolában és a templomban, megfosztották az egyházközséget minden épületétől, saját templomuk tulajdonjogától, sőt, használatáért kemény adót vetettek ki. Barbár módon megsemmisítették az egyházi okiratokat, a pótolhatatlan történelmi feljegyzéseket és a meglévő anyakönyveket, betiltották a harangozást. A huszti katolikus templom harangjai négy évtizedes némaság után először 1988 karácsonyán kondulhattak meg újra. Huszt egyébként kétszer is „főváros” volt a történelem során; 1703-ban rövid időre itt rendezkedett be Rákóczi, s így a kurucok kezén lévő Magyarország központjának tekinthető, illetve amikor a cseh uralom véget ért, 1939. március 14-én Volosin tartományi miniszterelnök, a ruszinok egyik pap-politikusa kikiáltotta az önálló Kárpát-Ukrajnát, és fővárosául Husztot nevezte meg. Kezdeményezésének sikere órákban mérhető, mert a magyar csapatok átlépték a határt, és meg sem álltak az ezer éves határig.

A forrás ezen a linken érhető el.

Cserkész kötődés

A koronavárosok közül Hosszúmezőn (145. Bocskai István) és Máramarosszigeten (146. Hollósy Simon) is működik magyar cserkészcsapat – mivel ezek jelenleg Románia területén vannak, a Romániai Cserkészszövetségben.

Kérlek jelezd számunkra, ha ismersz bármilyen cserkész vonatkozású érdekességet, legendát a helyszínnel kapcsolatosan!

Egyéb leírás, tanácsok, linkek

Ha az utas Huszt felé a magyar-ukrán határon Tiszabecsnél kel át, mire céljához ér, számos izgalmas helyszín mellett halad el. A határtól kőhajításnyira ott áll a Turul-emlékmű, a Rákóczi-szabadságharc első győztes csatájának helyszíne, azután a mai fülnek könnyen megjegyezhető Csetfalva, melynek temploma, illetve Tiszafarkasfalva, ennek magyar falumúzeuma érdemel figyelmet. Nagyszőlősön is feltétlenül nyújtóztassuk ki tagjainkat, kastélyát és Ugocsa várának romját felkeresve, Királyházán pedig Ilosvai és Tinódi egykori lakóhelyét, Nyalábvárat látogassuk meg. Huszt környékén csavarogva két másik látnivaló: a szomszédos Iza faluja, a kosárfonásukról híres lesákok (a ruszinok egyik csoportja) otthona és a Nárciszok völgye, egy jégkorszaki reliktumnövényekkel gazdagon megáldott bioszféra rezervátum (GPS: 48.178331, 23.351789).<a

Túra igazolása

A túra Facebook albumába másold fel az ott készített képet, írd meg az élményeidet. Ezen kívül ne felejtsd el kitölteni az igazoló űrlapot.

Tanácsok a túra után

Amennyiben tanácsod lenne a túrával kapcsolatban, kérlek jelezd a Facebook csoportban, hogy azok is értesüljenek róla, akik még nem jártak arra.

Keress egy közeli cserkészcsapatot:

ECSET térkép

Kérdésed van?

Keresd a Trianon100 munkacsoportot:

Jó munkát! Jó túrázást!

A túracélpont a térképen

Trianoni Túracélpontok
Határtalan Barátság
Nevelési Módszertan